a) Các phương thức giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ;

Hình thức chuyển hàng: Nhân viên giao tận nhà hoặc chuyển phát

b) Thời hạn ước tính cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, có tính đến yếu tố khoảng cách địa lý và phương thức giao hàng;

– Thời gian nhận hàng: từ 1-10 ngày, tùy thuộc vào loại hàng/ hình thức gửi hàng, giao dịch viên của chúng tôi sẽ thông báo cụ thể về thời gian nhận hàng của Quý khách sau khi Quý khách xác nhận đơn hàng.

+ Đối với khách Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh: Thời gian giao hàng dao động từ 30 phút – 2 ngày làm việc tùy vào gói cước vận chuyển khách hàng chọn.

+ Đối với khách hàng ở tỉnh khác:  Thời gian giao hàng trong vòng 2-7 ngày làm việc. Khách hàng có thể lựa chọn gói gửi nhanh (2-4 ngày) hoặc chậm (5-7 ngày) với mức phí vận chuyển khác nhau.

– Thời gian giao hàng : từ 8h30 đến 19h tất cả các ngày trong tuần.

c) Các giới hạn về mặt địa lý cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, nếu có.

Tùy thuộc vào chính sách giao hàng của bên chuyển phát, chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng nếu có những trở ngại phát sinh khi giao hàng và hoàn trả lại tiền (Nếu có thanh toán) khi không có đơn vị vận chuyển nhận đơn trong vòng 02 ngày (Kể từ ngày có xác nhận thanh toán hoặc xác nhận chấp thuận giao dịch)

Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, chúng tôi sẽ có thông tin kịp thời cho khách hàng và tạo cơ hội để khách hàng có thể hủy giao dịch (nếu muốn).

d) Phân định trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung ứng dịch vụ logistics về cung cấp chứng từ hàng hóa trong quá trình giao nhận.

Nghĩa vụ của bên vận chuyển

– Bảo đảm vận chuyển sản phẩm đầy đủ, an toàn đến địa điểm đã định, theo đúng thời hạn.

– Giao sản phẩm cho người có quyền nhận.

– Chịu chi phí liên quan đến việc chuyên chở sản phẩm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

– Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.

– Bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển trong trường hợp bên vận chuyển để mất, hư hỏng sản phẩm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Quyền của bên vận chuyển:

– Kiểm tra sự xác thực của sản phẩm, của vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương đương khác.

– Từ chối vận chuyển sản phẩm không đúng với loại sản phẩm đã thỏa thuận trong hợp đồng.

– Yêu cầu bên thuê vận chuyển thanh toán đủ cước phí vận chuyển đúng thời hạn.

– Từ chối vận chuyển sản phẩm cấm giao dịch, sản phẩm có tính chất nguy hiểm, độc hại.

Nghĩa vụ của bên thuê vận chuyển:

– Trả đủ tiền cước phí vận chuyển cho bên vận chuyển theo đúng thời hạn, phương thức đã thỏa thuận.

– Cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến sản phẩm vận chuyển để bảo đảm an toàn cho sản phẩm vận chuyển.

– Trông coi sản phẩm trên đường vận chuyển, nếu có thỏa thuận. Trường hợp bên thuê vận chuyển trông coi sản phẩm mà sản phẩm bị mất, hư hỏng thì không được bồi thường.

Quyền của bên thuê vận chuyển:

– Yêu cầu bên vận chuyển chuyên chở sản phẩm đến đúng địa điểm, thời điểm đã thỏa thuận.

– Trực tiếp hoặc chỉ định người thứ ba nhận lại sản phẩm đã thuê vận chuyển.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại:

– Bên vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển nếu để sản phẩm bị mất hoặc hư hỏng.

– Bên thuê vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên vận chuyển và người thứ ba về thiệt hại do sản phẩm vận chuyển có tính chất nguy hiểm, độc hại mà không có biện pháp đóng gói, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển.

– Trường hợp bất khả kháng dẫn đến sản phẩm vận chuyển bị mất, hư hỏng hoặc bị hủy hoại trong quá trình vận chuyển thì bên vận chuyển không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

– Để đảm bảo an toàn cho hàng hóa, bbk.vn sẽ gửi kèm hóa đơn hàng hóa hoặc phiếu xuất kho hợp lệ của sản phẩm trong bưu kiện (nếu có). Đây là căn cứ hỗ trợ quá trình xử lý khiếu nại như: xác định giá trị thị trường của hàng hóa, đảm bảo hàng hóa lưu thông hợp lệ. Do đó, bên vận chuyển không có trách nhiệm cung cấp chứng từ hàng hóa khi giao hàng.

Lưu ý: Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải có thông tin kịp thời cho khách hàng và tạo cơ hội để khách hàng có thể hủy hợp đồng nếu muốn.