Đậu lăng đỏ hữu cơ Smart Organic 500Gr

150,000VNĐ

– Nguồn protein tuyệt vời
– Thuần chay
– Không biến đổi gen
– Không chứa gluten
– 100% hữu cơ
– Dạng thô