Protein hạt hạnh nhân hữu cơ 200gr

330,000VNĐ

– Nguồn protein tuyệt vời
– Thuần chay
– Không biến đổi gen
– Không chứa gluten
– Không có lactose
– Phù hợp với bệnh tiểu đường
Danh mục: