Protein hỗn hợp hạt hữu cơ 500gr

695,000VNĐ

– 70% protein hoàn chỉnh
– Chứa tất cả các axit amin thiết yếu
– Không chứa gluten
– Nguồn gốc thực vật
– 100% hữu cơ
– Thuần chay
– Không biến đổi gen
– Không có hương vị nhân tạo